Gouden Slagers Kombinatie

Historie

De GSK is in 1974 ontstaan vanuit het samenwerkingsverband van de Oost-Gelderse Keurslagers. Een werkgroep van de landelijke Keurslagersorganisatie. De slagers hadden het destijds druk en de omzetten groeiden gestaag. Vandaar dat er een vergaande, vooral vaktechnische, samenwerking ontstond.

Men kocht gezamelijk in en verwerkte en vacumeerde het vlees in een eigen verwerkingsbedrijf in Didam. In latere jaren nam de ongebreidelde groei af en schakelden de aangesloten leden steeds vaker terug naar het weer zelf be- en verwerken van het vlees. Op het hoogtepunt van de samenwerking bestond het aantal leden uit circa 30 afnemers. Allemaal bekenden van elkaar. Dat aantal liep terug naar nog maar 13 leden.

Het toenmalige bestuur besloot toen om de organisatie om te zetten naar een papieren inkoopvereniging en trok ook leden van buiten Gelderland aan. De 'K' van Keurslager bleef daarbij gehandhaafd en omgezet in Kombinatie. Daardoor bleef de naam overeind. Wat goed is moet je niet weggooien. 

Centrale Didam

Aan de Kerkstraat in Didam stond dit statige pand waar de GSK was gevestigd. In het oude woonhuis waren de kantoren en de kantine en achter het woonhuis waren de uitsnijruimten, magazijnen en koelcellen.

Vers vlees
Mooi rundvlees en blanke kalveren vormden destijds een belangrijk onderdeel bij het verwerken van het verse vlees. Hier een kijkje in de koelcel van Didam. Het vlees werd ter plaatse be- en verwerkt en verpakt. Dat gold ook voor de halve varkens die centraal afgesneden werden. 

Oost Gelderse Keurslagers
In de beginjaren van de organisatie werden er regelmatig kleine beursjes georganiseerd op het bedrijf aan de Kerkstraat. Uiteraard pakte de handelsafdeling van de Keurslagerorganistie daar behoorlijk uit. Men hoopte op die manier klanten en leden te winnen. Naast de rijkelijk gevulde toonbank links, in witte jas, handelsman Hans de Werd en in het midden de toenmalige regioadviseur van de Keurslagers Gerhard Kwak.

Beurs
De beursavonden verliepen altijd heel geanimeerd. Vooral ook omdat het aanbod van dit soort beursjes nog niet zo groot was als tegenwoordig en de slagers het bezoeken van zo'n regionale happening tevens beschouwden als een uitgaansavond waarbij uitgebreid contacten werden gelegd met collega's uit de omgeving. 

Vleespresentatie
In de koelcellen werd stevig uitgepakt met de complete 'handel'. Er was rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, gevogelte en wild. Menig 'kleine' slager kwam ogen te kort. Al die nieuwe dingen werden gretig geconsumeerd en waar mogelijk in eigen bedrijf toegepast. 

Vergaderzaaltje
In de voorkamer van het pand in Didam was een vergaderruimte ingericht. Daar stond tijdens de beursjes het koffieapparaat en werden het jaar door ledenbijeenkomsten gehouden. Ook werden er gastsprekers uitgenodigd die daar hun verhaal vertelden. Niet zelden kwam het toen voor dat de 'zaal' zo afgeladen vol was dat de flip-over waarmee veel sprekers toen werkten nauwelijks nog plaats had.